Türkiye‘nin bilişimle yeni tanıştığı 1971 yılında profesyonel ve yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan, sektörel sorunlara çözüm arayan ve özlük haklarına sahip çıkan bir “Sivil Toplum” öncü hareketidir. TBD bugün, 12.000’i aşan üye sayısı, yedi şubesi, 13 il temsilciliği ve 33 Üniversitede TBD-Genç örgütlenmesiyle ülkemizin bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermektedir.

Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.

TBD bünyesindeki aktif Çalışma Grupları; Terim Kolu, TBD Kamu-BİB (Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Birliği), Bilişim Hukuku ÇG, Sosyal Etkinlikler ÇG, TBD Yazılım ÇG, Kobilerde Bilişim ÇG, Görme Engelliler ve Bilişim ÇG, TBD Genç ÇG, e-Oyun ÇG, Sağlık ve Bilişim ÇG, Bilişim Güvenliği ÇG, Bilimkurgu Öykü Yarışması Jürisi ve TBD Yayın Kurulu’dur. Ayrıca, TOBB Meslek Komitelerinde de TBD üyeleri etkin olarak görev yapmaktadır.

TBD, kamu ve özel sektör, akademisyen ve toplumun her kesiminden etkin kullanıcılardan oluşan üye yapısıyla bilişim sektörünün öncü sivil toplum örgütüdür.

Kurulduğu yıldan bugüne derneğimizin hedefi;

 • Teknoloji üreten bir Türkiye,
 • Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum,
 • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
 • Nitelikli insan gücü,
 • Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörüyaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaşımızın yaşamının keyfini çıkarmasıdır.

TBD’nin amaçları doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler;

 • Kamu-BİB ( Kamu Bilişim Platformu)
 • BİMY (Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri)
 • Ulusal Bilişim Kurultayları
 • Türk Cumhuriyetleri ve Bilişim
 • Bilişimde İşbirliği Platformu
 • Yapı ve Kentte Bilişim
 • Spor ve Bilişim
 • Özürlüler ve Bilişim
 • Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE)
 • Akıllı Kentler
 • Bilişim Yıldızları
 • İstanbul Bilişim Kongresi
 • Bilişim Hukuku Kurultayı