• Sayısal Gündem 2020 kapsamında yer alan 40 dan fazla uzmanlık alanı ile ilgili
    • Bilişim Uzmanları
    • Akademisyenler
    • Uluslararası kuruluş temsilcileri
    • Yurtiçi kurum ve kuruluş temsilcileri
    • Yasal düzenleme temsilcileri
    • Çözüm üreten firmalar
    • Yurtdışından katılacak uzmanlar
    • İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
    • Kullanıcılar
  • Bilişim ve İletişim Sektörü ile ilgili olarak hizmet sunan firmalar
    • Sistem entegrasyon hizmeti sunan,
    • Yazılım çözümleri sunan,
    • İletişim, internet, mobil çözümleri sunan,
    • Altyapı Sistemleri, networking çözümleri sunan,
    • Telekom, Eğitim, Sağlık, Finans, Savunma, Güvenlik çözümleri sunan,
    • ERP çözümleri sunan,
    • E-Devlet çözümü sunan,
    • Bilişim altyapısı tedarikçileri,
    • Bilişim Çözümleri kullanıcıları,
    • Bilişim Çözümleri üreticileri,
    • Oyun üreticileri,
    • Bilişim konusunda Ar&Ge ve İnovasyon çalışmalarında bulunan.
  • Kurum ve Kuruluş olarak
    • Geleceğin Dijital Türkiye’sin de yer almak isteyen kurum ve kuruluşlar
    • Üniversiteler ve Teknokentler,
    • Bilişim Sektöründe yer alan dernek ve vakıflar,
    • Türkiye’nin 2023 hedefleri ile paralel ilerlemek isteyen tüm kurum ve kuruluşlar,
    • Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının ortak sorunları hakkında çözüm önerileri geliştiren tüm kurum ve kuruluşlar,
    • Uluslararası kurumlar ile Türkiye’nin Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının temsilcisi sıfatıyla işbirliklerini geliştirmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlar,
    • Türkiye’nin sosyal, sanatsal ve kültürel yaşamına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar.