• Sayısal Gündem 2020 kapsamında yer alan 40 dan fazla uzmanlık alanı ile ilgili
  • Bilişim Uzmanları
  • Akademisyenler
  • Uluslararası kuruluş temsilcileri
  • Yurtiçi kurum ve kuruluş temsilcileri
  • Yasal düzenleme temsilcileri
  • Çözüm üreten firmalar
  • Yurtdışından katılacak uzmanlar
  • İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
  • Kullanıcılar
 • Bilişim ve İletişim Sektörü ile ilgili olarak hizmet sunan firmalar
  • Sistem entegrasyon hizmeti sunan,
  • Yazılım çözümleri sunan,
  • İletişim, internet, mobil çözümleri sunan,
  • Altyapı Sistemleri, networking çözümleri sunan,
  • Telekom, Eğitim, Sağlık, Finans, Savunma, Güvenlik çözümleri sunan,
  • ERP çözümleri sunan,
  • E-Devlet çözümü sunan,
  • Bilişim altyapısı tedarikçileri,
  • Bilişim Çözümleri kullanıcıları,
  • Bilişim Çözümleri üreticileri,
  • Oyun üreticileri,
  • Bilişim konusunda Ar&Ge ve İnovasyon çalışmalarında bulunan.
 • Kurum ve Kuruluş olarak
  • Geleceğin Dijital Türkiye’sin de yer almak isteyen kurum ve kuruluşlar
  • Üniversiteler ve Teknokentler,
  • Bilişim Sektöründe yer alan dernek ve vakıflar,
  • Türkiye’nin 2023 hedefleri ile paralel ilerlemek isteyen tüm kurum ve kuruluşlar,
  • Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının ortak sorunları hakkında çözüm önerileri geliştiren tüm kurum ve kuruluşlar,
  • Uluslararası kurumlar ile Türkiye’nin Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının temsilcisi sıfatıyla işbirliklerini geliştirmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlar,
  • Türkiye’nin sosyal, sanatsal ve kültürel yaşamına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar.