TBD 33. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI
“BİLİŞİM 2016” BİLDİRİ ÇAĞRISI

ÇEVRİMİÇİ BİLDİRİ GÖNDERME SİTESİ

Türkiye Bilişim Derneği tarafından tüm bilişim paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilecek TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı BİLİŞİM 2016, 08‐09 Aralık 2016 tarihlerinde “BİLİŞİM ve DEMOKRASİ” ana temasıyla Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda akademik ve teknoloji uygulama bildirilerinin sunulacağı oturumlar da düzenlenecektir. Akademik ya da teknoloji uygulama konularında sunulacak her bir bildiri için, toplam 20 dakika sunum yapılması planlanmıştır. Bildiri yazım ve sunum dili Türkçe ya da İngilizce olabilir. Kurultay’da yapılacak İngilizce sunumlarda eşanlı (simültane) tercüme yapılmayacaktır. Bildirilerinizi aşağıdaki takvime göre çevrim-içi olarak bize ulaştırabilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ BİLDİRİ GÖNDERME : Bildiri başvuruları, çevrimiçi olarak ÇEVRİMİÇİ MAKALE YÖNETİMİ >>> http://bildiri.bilisim.org.tr adresinden yapılmaktadır. Bildiri başvurularınızda bildirinin tam metnini göndermeniz beklenmektedir. Gönderilen bildiri başvuruları en az iki BİLİŞİM 2016 Bildiri Değerlendirme Kurul üyesi tarafından değerlendirilecek, kabul edilen bildiriler konu başlıklarına göre sınıflandırılarak sunulacaktır. Sunulmayan bildiriler Kurultay Bildiriler Kitabı’nda yer almayacaktır. Bildirilerin Örnek Bildiri Hazırlama Kılavuzu’nda yer alan formata göre hazırlanması gerekmektedir. İçerik uygunluğuna rağmen formata uygun olmayan bildiriler kabul edilmeyecektir. Gönderilecek bildirilere ilişkin öngörülen konu başlıklarının “Bilişim ve Demokrasi” teması kapsamında olması beklenmektedir. Aşağıda bilim ve demokrası temasıyla ilişkilendirilebilecek bazı bildiri konuları sunulmaktadır, ancak bildiri konuları kurultay temasına uygun çerçevede geliştirilebilir.

ÖNEMLİ TARİHLER

  • Bildiri Metinlerinin Sisteme Yüklenmesi : 9 KASIM 2016
  • Kabul Edilen Bildirilerin Yazarlarına Geri Bildirim : 20 KASIM 2016
  • Düzeltilmiş Bildirilerin Son Halinin Sisteme Yüklenmesi : 25 KASIM 2016
  • Bildirilerin Kurultayda Sunulması : 08 – 09 ARALIK 2016

Adobe-PDF-Document-iconTBD BİLİŞİM 2016 BİLDİRİ ÇAĞRISI (PDF)

Adobe-PDF-Document-iconMAKALE GÖNDERİMİ ve TELİF HAKKI DEVİR FORMU (PDF)

wordTBD BİLİŞİM 2016 Bildiri Gönderim Formatı (MS WORD)

Adobe-PDF-Document-icon TBD BİLİŞİM 2016 Bildiri Gönderim Formatı (PDF)

BİLDİRİ KONULARI

• Açık Veri
• Bilgi Güvenliği
• Bilgisayar Oyunları
• Bilişim Eğitimi
• Bulut Bilişim
• Büyük Veri
• Çevresel Etki
• Çevrim içi Suçlar
• Çocuk
• E-devlet
• Eğitim Sistemleri
• Engelliler
• E-Ticaret
• Etik
• Geleceğin Toplumları
• Güvenlik, güvenilirlik
• İnternet
• İletişim altyapısı
• Kadın
• Kamu Hizmetleri
• Kişisel Mahremiyet
• Kültür ve Sanat
• Lisans,Fikri Mülkiyet
• Mikro ve Nano Teknolojiler
• Mobil Uygulamalar
• Nesnelerin İnterneti
• Sağlık
• Sayısal Okuryazarlık
• Siber Milli Savunma
• Siber Suçlar
• Sosyal Medya
• Standartlar
• Tüketici Hakları
• Ulaşım Sistemleri
• Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri
• Yeni Nesil Teknolojiler
• Yerli Bilişim Endüst.
• Yüksek Performanslı Bilişim

TBD 33. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI “BİLİŞİM 2016” BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ