“BİLİŞİM ve DEMOKRASİ”

TBD 33. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ örgütünün teşebbüs ettiği; Türkiye’de işgal, iç savaş ve kargaşa yaratma ve Türkiye’yi bölmeyi hedefleyen darbe teşebbüsünde darbecilerin ilk hedefi Bilişim ve İletişim araçlarını ele geçirmek, etkisiz hale getirmek ve kendi amaçları doğrultusunda kullanmak olmuştur. Diğer taraftan başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Sayın Başbakan, Siyasi Parti Genel Başkanları, kalkışmayı önlemeye çalışan sivil ve askeri yetkililer Bilişim ve İletişim araçları üzerinden halkımıza mesajlarını ulaştırmışlar, halkımızın hainlere karşı kahramanca direnişini örgütlemişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Siyasi Parti Liderleri ve Devletimizin yanında olduğunu açıklayan askeri yetkililerin mesajlarının sosyal medya araçları ve televizyonlardan hızla yayılması darbeye karşı Milli Birlik ve Beraberliğimizi hemen tesis etmiş, darbecilerin kolayca çözülmeleri ve teslim olma süreçlerini kolaylaştırmıştır.

Milli Birlik ve Beraberliğimiz ile Demokrasimize kastedilen bu hain darbe teşebbüsü, Devletimizin varlığı, Cumhuriyetimizin ilelebet devamı ve demokrasimizin korunması için Bilişim Teknolojilerinin hayati bir öneme haiz olduğu ve kritik bir rol üstlendiğini birkez daha göstermiştir.

Bilişim Teknolojilerinin, Demokrasi’mizin tüm kurum ve kurallarıyla devamı ve ülkemize yönelecek her türlü tehdit ve saldırıya karşı tüm tedbirlerin alınarak etkin bir şekilde kullanılmasına dikkat çekmek üzere Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu sene 33.sü düzenlenecek olan Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ana teması “Bilişim ve Demokrasi” olarak belirlenmiştir.

8-9 Aralık 2016 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de , “Bilişim ve Demokrasi” ana temasıyla gerçekleştireceğimizBİLİŞİM’2016 (TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı) ’nda; 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde Bilişim ve İletişim alanında yaşanan olaylar detaylı bir şekilde ele alınacak, Bilişim Kahramanları tarafından “O Gece” anlatılacaktır.

Türkiye Bilişim Derneği ‘nin 1976 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl “Bilişim ve Demokrasi” ana teması ile gerçekleştirilecek etkinlikte açık oturum ve paneller, çağrılı konuşmacılar, çalıştaylar, bildiri sunumları, özel sektör tanıtım sunumları yer alacaktır.

Etkinliğimizin düzenleneceği 8 – 9 Aralık 2016 günlerini içine alan “İnsan Hakları ve Demokrasi” haftası vesilesiyle ve 15 Temmuz 2016 tarihinde dış güçlerin taşeron olarak kullandığı FETÖ’nün demokrasimize yönelttiği alçakça saldırdan ders almak amacıyla bu yıl etkinliğimizde; “Ulusal Siber Güvenlik, Siber Savunma, Çoklu İletişim Kanalları, Yerli Bilişim Endüstrisi’nin geliştirilmesi ve Milli Yazılımlar, Sosyal Medya ve Demokrasi, Siber Güvenilir Yurttaş, Bilgi Güvenliği gibi konular detaylı bir şekilde ele alınarak “Tam Bağımsız, Lider ve Güçlü Türkiye” için Bilişim alanında atılması gereken adımlar, strateji ve politikalar belirlenecektir.

Ayrıca, TBD Genç topluluğunun yapacağı kurultay ve panellerle Üniversite gençliği için Genç girişimciliğin özendirileceği oturumlar da etkinlikte yer alacaktır.

Türkiye Bilişim Sektörünün en büyük buluşması niteliğinde olan etkinliğin; Türkiye Bilişim Derneği’nin ve Sektörümüzün her zaman destekçisi olanBaşbakan Sayın Binalı Yıldırım, Bakanlar, Siyasi Parti Temsilcileri, Milletvekilleri, Kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin davetli olduğu açılış bölümünde; sektörün sorunları, ülkemizin Bilişim Vizyonu, Gelecek beklentileri ve Hede er en üst düzeyde dile getirilecek.

Üç gün boyunca her gün seçkin çağrılı konuşmacıların yer aldığı kurultayın açık oturum ve paneller kısmında özellikle 1. Günde “Demokrasi”nin mabedi olan TBMM temsilcileri konuşacaklar.

Kurultay ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.bilisim.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

1976’dan beri, 40 yıldır sizlerin verdiği destek ve güçle ülkemizin ve sektörümüzün gelişmesi için başarıyla gerçekleştirdiğimiz, alanında Türkiye’nin en büyük ve tek etkinliği özelliği taşıyan BİLİŞİM 2016 “Bilişim ve Demokrasi” kurultayımıza destek ve katkılarınızı bekliyoruz.

Saygıdeğer Kuruluşunuzun isminin ve logosunun etkinliğimizde yer alması bizleri onurlandıracak, kamu yöneticileri, akademisyenler ve sektörün tüm taraflarının buluşacağı etkinliğimizde değer katacaktır.
Katılım ve desteklerinizi bekler, saygılar sunarız.

<< BİLİŞİM 2016 Sponsorluk Dosyası (PDF) İndirin.. >>

TBD 33. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI Web Sitesi : www.bilisim.org.tr

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Web Sitesi : www.tbd.org.tr

 

twitt#BİLİŞİMveDEMOKRASİfacee#BİLİŞİMveDEMOKRASİ