TBD Bilişim Hizmet Ödülleri 2020

TBD-Ö1: Eğitim Kategorisi

Dijital vatandaşlık bilincinin gelişimine katkı sağlamak için dijital becerilerin gelişimine yönelik eğitim projeleri ile istihdam olanağı yaratılması amacıyla sektör ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak dijital dönüşüm uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik eğitim projelerini kapsamaktadır.

TBD-Ö2: Yatırımcı / Girişimci Kategorisi

Ülkemizde; ekonomik gelişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın oluşmasına katkı sağlayan milli kabiliyetler ile geliştirilen yenilikçi ve özgün yerli teknolojilerin ihracatına ve kobilerimizin küresel rekabetçilik endekslerinin arttırılmasına yönelik yürütülen faaliyetler ile projeleri kapsamaktadır.

TBD-Ö3: Bilişim Medyası Kategorisi

Bilişim Ekosisteminin gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla hem bilişim ekosistemi paydaşları hemde toplumun tüm katmanlarında bilişim farkındalığı yaratılmasına yönelik yürütülen medya çalışma ve faaliyetlerini kapsamaktadır.

TBD-Ö4: Dijital Dönüşüm Teknolojileri Kategorisi

Ülkemizin dijital dönüşümünde ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin milli kabiliyetler ile geliştirilmesi amacıyla başta siber güvenlik, yapay zeka olmak üzere; makine öğretisi, derin öğrenme, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti, eklemeli imalat ve otonom araçlar gibi dijital dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik donanım ve yazılım projelerini kapsamaktadır.

TBD-K1: Yerli Bilişim Ürünlerine Katkı Veren Kamu Kurumları Kategorisi

Kamu kurumlarımızın dijital olgunluk seviyesi ile siber dayanıklılıklarının arttırılmasına, ülkemizin dijital ekonomisinin geliştirilmesine ve milli teknoloji hamlesinin başarısına katkı sağlamak amacıyla milli imkan ve kabiliyetler ile geliştirilen yerli bilişim ürünlerinin kamuda kullanılmasına ve/veya yaygınlaştırılmasına destek olan kamu kurum projelerini kapsamaktadır.

TBD-K2: Kamu Politikaları ve Hizmetlerinde Yapay Zeka Uygulamaları Kategorisi

Kamu verilerinin ve/veya nesnelerinin interneti aracılığıyla toplanan büyük verinin yapay zeka destekli araçlarla analiz edilmesi sonucunda kamu politikalarının etkinleştirilmesine ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak geliştirilen uygulama projelerini kapsamaktadır.

TBD-K3: Kurumsal Süreçlerde Fayda Kategorisi

Kamu kurumları tarafından yürütülen kurumsal süreç ve/veya denetim faaliyetlerinde dijital dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile zaman, kaynak ve finansal boyutta verimlilik ve etkinlik sağlayan projeleri kapsamaktadır.

  • Rahmi AKTEPE
  • Ali YAZICI
  • Aydın KOLAT
  • Lütfi ÖZBİLEN
  • Nihan TUNA
  • Şeyda ERTEKİN
  • Meltem ERYILMAZ
Son Başvuru Tarihi : 04 Aralık 2020