Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976’dan bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultayının 37’ncisi, 16 – 17 Aralık 2020 tarihinde "Dijital Gerçeklik ve Toplum 6.0" teması ile BTK Konferans Salonun’da gerçekleştirilecektir.

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2500 kişi katılım ve katkı sağlayacaklardır. Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı

ETKİNLİĞİN TEMASI : Dijital Gerçeklik ve Toplum 6.0

ETKİNLİĞİN SLOGANI : Dijital Topluma Dönüşüm

HEDEF KİTLE :
 • Strateji, plan ve politika belirleyiciler
 • İlgili Bakanlıklar, kamu ve kuruluşları
 • Bilişim Profesyonelleri
 • Üniversitelerin Akademik Personeli
 • ASO ve ATO Üyeleri
 • Sektör Temsilcileri
 • KOBİ’lerin Yöneticileri
 • Yerel Yönetimler
 • Araştırmacılar ve Öğrenciler
KURULTAY OTURUMLARI
 • 5G ve Ötesi: 6G Teknolojiler
 • Dijital Türkiye Yol Haritası
 • Dijital Ekonomi ve Kayıt Zinciri
 • Savunma Sektöründe İleri Teknolojiler
 • Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik
 • Dijital Dönüşümde Meslekler ve Beşeri Sermaye
 • Dijital Çağda Akıllı Şehirler
HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI: 2500