TBD 39. Ulusal Bilişim Kurultayı

Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile

15 – 16 Aralık 2022 tarihlerinde

Orman Genel Müdürlüğü‘nde gerçekleştiriliyor.

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2500 kişi katılım ve katkı sağlayacaklardır. Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı

ETKİNLİĞİN TEMASI : II. Yüzyılda: İnsan, Teknoloji ve Evren Ötesi

HEDEF KİTLE :
 • Strateji, plan ve politika belirleyiciler
 • İlgili Bakanlıklar, kamu ve kuruluşları
 • Bilişim Profesyonelleri
 • Üniversitelerin Akademik Personeli
 • ASO ve ATO Üyeleri
 • Sektör Temsilcileri
 • KOBİ’lerin Yöneticileri
 • Yerel Yönetimler
 • Araştırmacılar ve Öğrenciler
KURULTAY OTURUMLARI
 • Evren Ötesi Yolculuğunda Haberleşme Altyapısı
 • Akıllı Teknolojiler ve Uygulamaları
 • 12. TBD Genç Bilişimciler Kurultayı
 • Yenilikçi Teknolojiler Politika ve Stratejileri
 • Evren Ötesi Yolculuğunda Siber Güvenlik Yaklaşımları
 • Teknolojide Kadın
 • İnsan ve Teknoloji
 • Türkiye’de Engelsiz Bilişim Çalışmaları
 • Evren Ötesinde Kolonizatör Yerli Şirketler / Girişimciler
 • Yeşil Mutabakat ve Sanayi 5.0
 • Dijital Ekonomi
 • Beyin Göçü ve Yeni Çalışma Düzeni
 • Bilişim Teknolojileri Eğitiminde STK’ların Rolü
 • Açık Kaynak Yazılım Ekosistemi
HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI: 2500