TBD 38. Ulusal Bilişim Kurultayı

Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile

16 – 17 Aralık 2021 tarihlerinde

BTK Ana Konferans Salonu‘nda gerçekleştiriliyor.

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2500 kişi katılım ve katkı sağlayacaklardır. Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı

ETKİNLİĞİN TEMASI : Yeni Normalde Dijital Ekonomi

HEDEF KİTLE :
 • Strateji, plan ve politika belirleyiciler
 • İlgili Bakanlıklar, kamu ve kuruluşları
 • Bilişim Profesyonelleri
 • Üniversitelerin Akademik Personeli
 • ASO ve ATO Üyeleri
 • Sektör Temsilcileri
 • KOBİ’lerin Yöneticileri
 • Yerel Yönetimler
 • Araştırmacılar ve Öğrenciler
KURULTAY OTURUMLARI
 • Mobil ve Sabit Haberleşme Teknolojilerinde Gelecek Öngörüleri
 • Kayıt Zinciri ve Dijital Paralar Ekosistemi
 • 11. TBD Genç Bilişimciler Kurultayı
 • Dijital Türkiye için Politika ve Stratejiler
 • Savunma ve Uzay Sektöründe Dijital Dönüşüm Teknolojileri
 • Teknolojide Kadın
 • Dijital Güvenlik ve Ötesi
 • Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme
 • Dijital Çağda Akıllı Şehir ve Akıllı Tarım Uygulamaları
 • Teknoloji ve İnsan
 • Veri Merkezleri ve Büyük Veri Güvenliği
 • Engelsiz Bilişim
 • Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE)
 • İşin Geleceği ve Yeni Meslekler
HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI: 2500