TBD 40. Ulusal Bilişim Kurultayı

Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile

21 – 22 Aralık 2023 tarihlerinde

"Doğal Afetlere Dayanıklı Bilişim Ekosistemi" Ana Temasıyla

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘nda gerçekleştiriliyor.

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2500 kişi katılım ve katkı sağlayacaklardır. Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı

ETKİNLİĞİN TEMASI : Doğal Afetlere Dayanıklı Bilişim Ekosistemi

HEDEF KİTLE :

 • Strateji, plan ve politika belirleyiciler
 • İlgili Bakanlıklar, kamu ve kuruluşları
 • Bilişim Profesyonelleri
 • Üniversitelerin Akademik Personeli
 • ASO ve ATO Üyeleri
 • Sektör Temsilcileri
 • KOBİ’lerin Yöneticileri
 • Yerel Yönetimler
 • Araştırmacılar ve Öğrenciler

KURULTAY OTURUMLARI

 • Doğal Afetlere Dayanıklı Haberleşme Altyapısı
 • Akıllı Teknolojiler ve Uygulamaları
 • 13. TBD Genç Bilişimciler Kurultayı
 • Geleceğe Yön Veren Politika ve Stratejiler
 • Siber Güvenlik
 • Teknolojide Kadın
 • Tekno Girişimcilik Ekosistemi
 • İnsan ve Teknoloji
 • Engelsiz Bilişim
 • Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Teknolojiler
 • Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Rolü
 • Nitelikli İnsan Kaynağı
 • Dijital Ekonomi
 • Açık Kaynak Kodlu Yazılım Ekosistemi ve Kamuda Kullanımı
 • Dijital Türkiye Endeksi 2023

 

HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI: 2500