Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976’dan bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultayının 36’ncısı, 6 – 7 Kasım 2019 tarihinde BTK Konferans Salonun’da gerçekleştirilmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2500 kişi katılım ve katkı sağlamıştır. Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

ETKİNLİĞİN TEMASI : Güvenli Dijital Gelecek: Yapay Zeka

ETKİNLİĞİN SLOGANI : Dijital Topluma Dönüşüm / Tüketimden Üretime Geçiş

HEDEF KİTLE :
 • Bilişim Profesyonelleri
 • İlgili Bakanlıklar ve kamu kurum çalışanları
 • Üniversitelerin Akademik Personeli
 • ASO ve ATO Üyeleri
 • Sektör Temsilcileri
 • KOBİ’lerin Yöneticileri
 • Yerel Yönetimler
KURULTAY OTURUMLARI
 • 5G ve Ötesi Teknolojiler ve Ekosistem
 • Tüketim Toplumundan Üretim Toplumuna Geçiş
 • Dijital Dönüşüm Stratejileri
 • Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar
 • Sürdürülebilir Kalkınmada Milli ve Yerli Teknolojiler
 • Uzay Teknolojileri
 • Akıllı Şehirler
 • Geleceği Şekillendiren Teknolojiler: Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Kayıt Zinciri
 • Dijital Ekonominin Yarattığı Fırsatlar
 • Yapay Zeka Hukuku
HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI: 2500