28 Haziran 2021

Panel-03: 11. TBD Genç Bilişimciler Kurultayı

Yapay zeka, makina öğrenmesi, derin öğrenme, kayıt zinciri, bulut bilişim, nesnelerin interneti başta olmak üzere dijital dönüşüm teknolojilerindeki hızlı gelişimi ve yarattığı fırsatları genç bilişimciler gözüyle […]
28 Haziran 2021

Panel-13: Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE)

Hızla gelişen dönüştürücü teknolojiler, her alanda insan yaşamını kolaylaştırdığı gibi eğitime de daha rahat erişimi sağlamakta ve eğitimin kalitesini ve verimliliğini arttırmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak […]
28 Haziran 2021

Panel-12: Engelsiz Bilişim

Dezavantajlı ve engelli bireylerin yaşama entegre edilmesi, nitel ve nicel özelliklerinin arttırılarak topluma yararlı bireyler olarak toplumda hak ettikleri konuma gelebilmeleri amacıyla dijital teknolojiler önemli kazanımlar […]
28 Haziran 2021

Panel-06: Teknolojide Kadın

Yapılan araştırmalara göre kadınların %85’i teknoloji sektöründe olmaktan memnun. Teknoloji sektörünün küresel, değişen, gelişen ve çalışanlarını geliştiren yapısı ile yaratıcı ve nitelikli insan kaynağından oluşan beşeri […]
28 Haziran 2021

Panel-11: Veri Merkezleri ve Büyük Veri Güvenliği

Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, 5G, ve benzeri birçok yenilikçi teknolojiler ve çözüm yaklaşımları Veri Merkezlerinin yapılanmasında, verdikleri hizmet modellerinde, veri depolamada, […]
28 Haziran 2021

Panel-08: Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

Geleceği şekillendiren dijital dönüşüm teknolojilerinin başında gelen Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tüm sektörlerde fırsatlar yaratmakda ve önemli kazanımlar sağlamaktadır. Yapay zekâ kullanımı her […]
28 Haziran 2021

Panel-14: İşin Geleceği ve Yeni Meslekler

Teknolojideki hızlı gelişmeler (otomasyon) ve Yapay Zekâ’nın yaşamın her alanına girmesi gerçeği, çalışma hayatını ve işin geleceğini etkileyecektir. Bunun yanı sıra yaşanmakta olan Covid-19 Pandemisi, iş […]
28 Haziran 2021

Panel-09: Dijital Çağda Akıllı Şehir ve Akıllı Tarım Uygulamaları

Teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişimin, bütünleşik bir yapıda insan odaklı olarak tarım ve şehir yaşamına entegre edilmesi, ekonomik rekabet açısından kaçınılmaz bir sonuçdur.  Dünyada pek çok […]
28 Haziran 2021

Panel-10: Teknoloji ve İnsan

Gelişen teknolojilerin insan yaşamına etkileri ve bireylerin teknolojinin geliştirilmesindeki rolleri yadsınamaz bir gerçektir. Hem teknoloji üretme hem de kullanma açısından insanlar teknolojiye ne kadar hazırdır. Teknoloji […]