Günümüz modern harbinin en önemli silahları arasında yer alan siber ve bilginin geleceğin muharebe sahasını oluşturacak şehirlerde kullanımının üstel olarak artacağı hem ülkeler hem de NATO tarafından hazırlanan birçok dokümanda yer almaktadır. Operasyon alanının farklılaşması olarak görülebilecek bu değişim şüphesiz askeri açıdan ilgili konseptlerin güncellenmesini zorunlu kılarken, diğer taraftan da bu alanda yaşayan sivil halkı, tesisleri, sistemleri vb. diğer hususları da operasyonun bir parçası ve tarafı yapmıştır. Şehir ortamı siber ve bilgi kaynakları açısından birçok tehditi ve hedefi beraberinde getirmektedir. Farkındalık ve ilgi seviyelerindeki farklıklar tehdidin algılanması ve yok edilmesi sürecini daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu süreçler siber gerek bilgi harekâtı konusunda teknik uzman personelin ötesinde ağırlıklı olarak kullanıcı rolündeki personelin eğitilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Günümüzün bu değişen harekât ortamında Silahlı Kuvvetlerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tek başına özel kurum ve kuruluşların bilgi birikimi, hızı, kapasitesi ve yeteneği olmadan başarılı olmayacağı öngörülmektedir. Konuyla ilişkili paydaşların rollerinin tespit edilmesi, gözden geçirilmesi, işbirliği ve birlikte çalışabilirlilik ortamının sağlanması amacı ile NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Sistem Analizi ve Araştırmalar Paneli bünyesinde Türkiye liderliğinde yürütülmekte olan SAS-129 “Gamification of Cyber Defence and Resilience” Teknik Çalışma Grubu tarafından geliştirilmekte olan ciddi oyunun konsept denemesine özel sektörde siber güvenlik alanında halen faaliyetlerini sürdürenleri, yapay zekâ ve büyük veri alanında çalışmalar yapanları, bilgi güvenliği ve iletişimcileri davet ediyoruz.

Takımlarda yer almak  için acele edin.


  Mavi & Kırmızı Takım Seçimi

  Mavi takım NATO kuvvetlerini temsil etmektedir. Yasal olarak düzenleniş çerçeveler dâhilinde hareket etmektedir. Silahlı Kuvvetler düzen ve tertibine bağlı kalarak sivil otoritenin doğrultusunda görev icra etmektedir.

  Kırmızı takım düzensiz silahlı kuvvetleri temsil etmektedir. İdeolojik ve siyasi hedefler doğrultusunda ulusal ve uluslararası yasal çerçevelere bağlı kalmadan hareket etmektedir. Gayri resmi yollar aracılığı ile uluslararası aktörler tarafından desteklenmektedirler. Asimetrik savaş, terör ve gerilla taktikleri üzerinde uzmanlaşmışlardır.

  Harp Komuta Takımı

  Mavi & Kırmızı takımın harp oyununu kontrol edecek takımdır. Askeri manevra ve harp kararlarını vereceklerdir. Özellikle meskûn mahal, asimetrik harp ve silahlı kuvvetler alanlarında görev alan uzmanlar tarafından tercih edilebilir.

  Siber Uzmanlar Takımı

  Mavi & Kırmızı takımın siber savunma ve saldırı kararlarını verecek takımdır. Harp takımı ile yakından çalışıp kinetik manevralarını siber manevralarını ile desteklemeyi amaçlayacaklardır. Özellikle siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanında çalışanlar tercih edebilir.

  Bilgi Harbi

  Halkın kalbini ve aklını kazanmak için ikna kampanyaları düzenleyecek ve takımlara olan kamuoyu desteğini devamlığını sağlamayı amaçlayacak takımdır. Oyun içerisinde gerçekleştirilen hareketler doğrultusunda yapılanların meşru kılmaya çalışacaktır ve karşı takımın kampanyalarını durdurmak için stratejiler gerçekleştirecektir. Özellikle sosyal medya, iletişim, büyük veri ve yapay zekâ alanında çalışanlar tarafından tercih edebilir.