A Framework for Smart Digital Future (FIWARE) Ceo’su Stefano De Panfilis Davetli Konuşmacı olarak TBD 35’nci Ulusal Bilişim Kurultayında.

Kolaylıkla ve standartlara uygun olarak Akıllı Çözümler (Akıllı Kent, Akıllı Üretim, Akıllı Fabrika,v.s.) geliştirme konusunda Avrupa Birliği projesi olarak geliştirilmiş ve hızla yaygınlaşan FIWARE (A Framework for Smart Digital Future) teknolojileri Dijital Geleceğimiz açısından önemlidir.

FIWARE Teknolojileri 2015 yılından itibaren FIWARE VAKFI tarafından oluşturulan topluluk tarafından geliştirilmektedir. FIWARE Vakfı, operasyonlar sorumlusu (COO) “Stefano De Panfilis” Davetli Konuşmacı olarak TBD 35’nci Ulusal Bilişim Kurultayında bizlerle olacaktır. Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistem uygulamaları konusunda yol almak isteyenler kendisi ile görüşmek için randevu alabilir.

Dijital Dönüşüm ve Dijital Ekonomi’nin en önemli yapı taşlarından birisi olan ve çağın gereksinimi haline gelen AKILLI SİSTEM’lerin ülkelerin ekonomik gelecekleri ve dijital dönüşümlerinin yanısıra, toplumun daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşmasındaki etkileri üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda özellikle Avrupa ve Dünya’da yaşanan gelişmelere yer verilerek ülkelerin atması gereken adımlara, bu adımların atılması sırasında oluşturulması gereken ekosistemlere ve bu doğrultuda FIWARE’in olası etkilerine vurgu yapılacaktır. Akıllı Sistemlerin oluşturulmasında gereksinim duyulan hemen tüm bileşenleri sunmanın ötesinde tüm Akıllı Sistemlerin birlikte çalışabilirliği ve entegrasyonunu sağlayacak olan bir Çerçeve sunan FIWARE ile ilgili bilgiler sunulacak ve ekosistemi oluşturan tüm bileşenlere (girişimci bireyler, startup’lar, çözüm geliştiriciler, KOBİ’ler ve servis sağlayıcılara) yönelik katkılarına da yer verilecektir.

Detaylar için: FIWARE

Sınırlı Randevu saatleri için acele edin.