BİLİŞİM’2017

TBD 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

20 – 21 Aralık 2017 – ANKARA

 

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 1976’ dan bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultaylarının 34. sü , “Bilişimle-Gelişim: Türkiye’de Dijital Dönüşüm” ana temasıyla 20 – 21 Aralık 2017 tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de   gerçekleştirilmiştir.  T.C.  Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi ELVAN, AK Parti Konya Milletvekili. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okyay SINDIR, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Sayın Doç. Dr. Sayın Mehmet GÜNAL, BTK Başkanı Sayın Ömer Fatih SAYAN, KVKK Başkanı Sayın Faruk BİLİR, UDHB Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY, TÜRKSAT Genel Müdürü Sayın Cenk ŞEN, Kamu, Özel Sektör ve Üniversitelerimizin yöneticileri, öğretim üyeleri, Sivil Toplum Örgütlerimizin temsilcileri,  Bilişim Uzmanları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen kurultayda; alanlarında söz sahibi olan 180’nin üzerinde konuşmacı söz almış, yapılan çalıştaylara ortalama 64’ün üzerinde uzman katkı vermiş ve kurultaya  2500’ü aşkın katılımcı olmuştur.

Kurultayımızın açılışını onurlandırarak, açılış konuşmasını yapan Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN; yeni nesil mobil genişbant altyapıları, nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri analitiği, yapay zeka, sanal gerçeklik ve 3 boyutlu yazıcı gibi teknolojilere işaret ederek, bu teknolojiler sayesinde önümüzdeki dönemde ekonominin dijitalleşmesinin yeni bir boyuta geçeceğini ve 2018 yılının “dijital ekonomi” yılı olacağını ifade ederek Ekonominin bir bütün olarak dijitalleşmesi adına  somut adımların atılacağını ve ülkenin en uç noktasına kadar yaygınlaştırılacağı  belirtilmiştir.

Bilişim sektörüne yönelik çok önemli açıklamalar, tespitler, öneri ve talimatlar veren Sayın Kalkınma Bakanı’ nın derneğimize yönelik övgü dolu sözleri ve derneğimize verdiği desteğe teşekkür ediyoruz.  Sayın Kalkınma Bakanı’ nın verdiği destekten güç alarak Bilişim Sektörüne daha çok hizmet vermeye azimli olacağız.

TBD Genel Başkanı Rahmi AKTEPE özetle geçen yılkı kurultayımızda Sayın Başbakanımızın 2017 yılını “Bilişimle Gelişim Yılı” olarak ilan etmiş olmasının bilişim sektörünü olumlu etkilediğini. TBD olarak bundan görevler çıkararak yıl içerisinde gerçekleştirilen etkinlik, proje ve çalıştaylarda yoğun olarak dijital dönüşüm temasının ele alındığını ifade etmiştir.

Artık günümüz iş dünyasında bilginin “Çağımızın Petrolü” olarak ifade edildiğine, dijital (sayısal) dönüşümün ana dayanağının da bilgi olduğuna, ancak kullanmadığımız veya kullanamadığımız bilginin hiçbir faydasının olmadığına, önemli olanın ise bilgiyle ne yapabildiğimiz ve bilgiyi nasıl değere dönüştürebildiğimiz olduğuna vurgu yapmıştır.

Kurultayda Üretimde Dijital Dönüşüm, Sürdürülebilir Siber Güvenlik ve Ulusal Stratejiler, Türkiye’nin 5G Yol Haritası: Yerli Teknolojiler, Bilişimle Gelişen Finans Sektörü ve Güvenlik, Rektörler Zirvesi: Nitelikli İnsan Kaynağı, Güvenliğin Bireysel ve Kurumsal Yaşama Dokunuşu, Türkiye’de Sayısal Pazar: Fırsatlar ve Zorluklar, Geleceğin Teknolojileri, Akıllı Evler; Tüketici Elektroniği, Bilişimle Girişimci Kadın ve Genç Bilişimciler Kurultayı adında 11 oturum gerçekleştirilmiş, akademik bildiri salonlarında 34 tebliğ sunulmuştur.

Sürdürülebilir Siber Güvenlik ve Ulusal Stratejiler Oturumunda; Son yıllarda Devlet destekli saldırılarda özellikle siber casusluk ve siber sabotajlara odaklanıldığı bu nedenle de birçok ülkede siber güvenlik stratejisinin yanı sıra kritik altyapılar için de strateji ve eylem planı hazırlandığı, ayrıca sektöre özel planlar oluşturulduğu ifade edilmiştir. 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planında kritik altyapılar bakımından sadece 27001 standardının yaygınlaştırılması, sistem odlarının standardizasyonu ve sızma testi mecburiyetinin yer aldığı belirtilerek, Türkiye’de de kritik altyapılara ilişkin strateji ve eylem planı hazırlanması, sektörlere özel planların oluşturulması, kritik altyapılara ilişkin rehberler, standartlar, çerçeveler, mevzuat ve eğitim programlarının oluşturulması ve kritik altyapıların siber güvenlik seviyelerinin ölçülebilmesine yönelik araçların geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Ayrıca, 2013-214 Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planında eksikliği ciddi oranda hissedilmesine rağmen 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planında da herhangi bir ölçümleme, izleme ve değerlendirme altyapısının yer almaması, Strateji belgesinin 3 yıllık olmasına karşın bazı eylem süreçlerinin strateji hazırlama prensipleri dışına çıkılarak 7 yıl olarak belirtilmesi, eylem uygulama adımlarının detay içermemesi,  eylemlerin genelinde öncül-ardıl ilişkilerin bulunmaması, mevcut durum analizine yönelik bir yer almadı konuları gündeme getirilmiş ve 2019 yılında hazırlanacak olan yeni eylem planında söz konusu eksikliklerin giderilmesinin önemli kazanımlar sağlayacağı ifade edilmiştir.

Rektörler Zirvesi: Nitelikli İnsan Kaynağı Oturumunda Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim USLAN, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem ŞAHİN tarafından kalifiye nesilleri yetiştirecek olan eğitimcilerin, bilişimle uyum ve adaptasyonu herkesten önce yakalaması gerektiğine vurgu yaparak, yeni dönemde üniversitelerin, müşteri, sanayi, öğrenciler yani sektörün tamamının işbirliği içerisinde olacağı habitat şeklindeki yapılara dönüşmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Rektörler tarafından Sanayi 4.0 ‘ın doğru anlaşılabilmesi ve fırsatların kaçırılmaması için Üniversite – Sanayi işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu, gelecek neslin çalışma hayatı boyunca en az 6-7 defa iş değiştireceği, bu nedenle de tek bir diplomanın yeterli olamayacağı, sahip olunan bilginin de 6-7 yılda bir yarısının eskiyeceğine ya da kaybolacağına vurgu yapılmıştır. Bu hızlı değişim ve dönüşüm ortamında, dijitalleşme sürecine hazırlık noktasında yetersiz bir seviyede olduğumuz ve bu sebeple veri işlemeye, bilgisayar okuryazarlığına ve buradan çözüm üretmeye yönelik olarak müfredat ve eğitim sistemimizin gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Ayrıca endüstri 4.0 alanında çalışma yapan akademisyenlerin, bilgisayar okuryazarlığı eğitimlerine katkı sağlamaları, bilgi birikimlerini paylaşmaları ve bu alanda çalışanların desteklenmeleri gerektiğine değinilmiştir.

Bilişimle Gelişen Finans Sektörü ve Güvenlik Oturumunda; Bitcoin ve benzeri kripto para (sanal para) çeşitleri ile bankacılık dünyasında para tranferleri için düşünülen Blockcahin kavramı teknik ve güvenlik boyutunda tartışılmıştır. Türkiye’de Bitcoin’in yasal statüsünün tartışılmakta olduğu ancak bir sonuca henüz ulaşılamadığı, Küresel bir bakış açısıyla bakıldığında Bitcoin’in halen sahipsizliği nedeniyle spekülatif ve kontrolsüz bir araç olduğu, bu nedenle kontrolsüz ve denetimsiz bir borsa gözüyle bakılması gerektiği ifade edilerek, son altı (6) aydaki değer hareketlerinde marjinal fayda rakamlarına ulaşılması nedeniylede Bitcoin’e çok temkinli yaklaşılması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Üretimde Dijital Dönüşüm Oturumunda; Teknolojinin gelişimiyle birlikte; yeni nesil kablosuz ağların ortaya çıkması, cihazların küçülerek hem enerji maliyetlerinin azalması hem de düşük enerji tüketimi sayesinde veri üretiminin çok fazla arttığı vurgulanmıştır.  Teknolojinin gelişimine ise en fazla katkının bulut bilişim ile başladığı, Bulut Bilişim sayesinde esneklik kazanıldığı, altyapı hazırlamak ile zaman kaybedilmeden kişilerin direk olarak uygulama ve teknolojilere odaklanabildiği, Nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 ile de fabrikaların otomasyon altyapısına kavuştuğu ve akıllı teknolojileri kullanarak hem zamandan tasarruf edildiği hem de maliyet etkin üretimlerin gerçekleştirilebildiği ifade edilmiştir. Artan veri üzerinden anlamlı bilgiler çıkarabilmek için ise yapay zekanın ve derin öğrenmenin daha da önemli hale geldiği, derin öğrenme sayesinde ise otonom cihazların bir çok sektörde boy göstereceğine, arttırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler sayesinde de mevcut mesleklerin yapış şekillerinin değişeceğine vurgu yapılmıştır.

Ayrıca, insanlığın dönüşümünü de içeren yeni bir teknolojik devrimin tam da başlangıç noktasında olduğumuz, Dijital Devrim, Dijital dönüşüm veya Dijitalizasyon Çağı da dediğimiz bu yeni dönemin hızına ve genişliğine dair net tespitler yapmanın da mümkün olmadığı, Tüm sektörleri etkileyen değişimlere tanıklık edildiği, yeni iş modellerinin ortaya çıktığı, yerleşik düzenlerin yerle bir olduğu, sistemlerin yeni baştan biçimlendiği ve en önemlisi çalışma ve iletişim kurma şekillerimizin değişmekte olduğu, Teknolojiler günlük olarak değil, anlık olarak değiştiği ifade edilerek, Bu dönüşümün ne olduğunu, neler getireceğini, bireyleri ve şirketleri nasıl etkileyeceğini ve bu devrimi ıskalamamak, onun hızına ayak uydurabilmek için neler yapmamız gerektiğini doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Türkiye’de Sayısal Pazar: Fırsatlar ve Zorluklar Oturumunda, Dijital ekonominin büyütülmesi için e-ticaretin geliştirilmesi, e-ticaretin geliştirilmesi için ise dijital pazarın yenilikçi mağaza içi uygulamalar ile desteklenmesi ve güvenli ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, dijital ekonominin büyütülmesi amacıyla da sınır dışı e-ticaretin yaygınlaştırılmasına yönelik mevzuat çalışmalarının yapılmasına vurgu yapılmıştır. Ayrıca, dijital ortamlarda kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve dijital alışveriş sırasında kredi kartı güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapılmıştır.

Kurultay öncesinde yoğun ilgi gören Güvenliğin Bireysel ve Kurumsal Yaşama Dokunuşu oturumunda ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu kanunun uygulanmasına yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Anayasası’nın 20. Maddesi ile anayasal güvence altına alınan kişisel verilerin korunması amacıyla 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nun 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, “tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen veriler” ile “herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen veriler”’in söz konusu kanun kapsamında koruma altına alındığı ifade edilmiştir. Yoğun katılımın olduğu söz konusu oturumda tüm paydaşların etkileşimli katılımı sağlanmış ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu temsilcileri tarafından sorular yanıtlanmıştır.

Akıllı Evler: Tüketici Elektroniği Oturumunda, Bireyin yaşamını rahatlatıp kolaylaştıran nesnelerin interneti özelliğine sahip aygıt ve araçların insanlara daha etkin ve verimli zamanlar sağlarken, yeterli güvenlik önlemleri alınmaz ise insanların yaşamını ciddi şekilde tehdit eder bir hale gelebileceğine, akıllı evlerin kabus evlerine dönüşebileceğine vurgu yapılarak, akıllı evlerde kullanılan tüketici elektroniği cihazlarının standartlara uyumlu ve ürün güvenlik sertifikasyonuna sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, Ülkemizde üretilen akıllı ev cihazlarının hem ülkemizde hem de dünya ülkelerinde pazarda yer alabilmesi için güvenliğe önem verilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, güvenlik testlerinin ve sertifikasyon hizmetlerinin ülkemizde de yerli firmalar tarafından gerçekleştirilebildiği ifade edilmiştir.

Türkiye’nin 5G yol Haritası ve Yerli Teknolojiler Oturumunda, BTK tarafından 5G ve Ötesi ekosisteminin oluşturulması yönelik olarak yapılan çalışmalar özetlenmiş, ekosistem paydaşları olan telekom operatörleri ile yerli üreticilerin öngörüleri tartışılmıştır. 5G uygulamalarının dijital dönüşüme katkıları ile 5G ve Ötesi teknolojilerde tüketici konumundan üretici konumuna geçilebilmesi için yenilikçi ve yerli teknolojilerin özgün olarak geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Ayrıca, Sektör paydaşlarının bir araya getirilerek; ortak hareket etmelerinin, yerli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinin, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerinin sağlanması ve koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) kurulduğu belirtilmiştir. Türkiye’nin ihracatındaki ileri teknoloji ürünlerinin toplam payının yaklaşık yüzde 4 olduğu, bunun artırılması için ise yüksek teknoloji içeren ürünlerin yerli ve milli imkanlar ile üretilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Mobil haberleşme şebekesi ekipmanlarında dışa bağımlılığı ve dolayısıylada cari açığının azaltılmasında büyük katkılar sağlayacak olan ULAK 4.5G baz istasyonunun  ASELSAN tarafından özgün ve yerli olarak geliştirildiğine ve üretildiğine vurgu yapılarak, söz konusu başarı hikayelerinin sayısının arttırılmasının ve sürdürülebilirliliğinin sağlanmasının önemli olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca Kurultay kapsamında “TBD Yüksek İstişare Kurulu” toplanmıştır. Söz konusu toplantıya Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ başkanlık etmiştir. Toplantıya, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okyay SINDIR, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ruhsar DEMİREL, KVKK 2.nci Başkanı Sayın Cabir BİLİRGEN, UDHB Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY, TÜRKSAT Genel Müdürü Sayın Cenk ŞEN başta olmak üzere, Kamu ve Özel Sektör Üst Düzey Yöneticileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 30 kişi katılım sağlamıştır. TBD tarafından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen “Bilişim Sektörünün Vizyonu: Fırsatlar ve İleriye Dönük Adımlar Atölye  ”nda taslak olarak hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm” Raporu sektör paydaşları ile paylaşılmış ve sektör paydaşlarının görüş ve önerileri alınmıştır.

Söz konusu toplantıda TBD tarafından yapılan sunumda, 2011 yılında Bakanlıkların yeniden yapılandırılması sonrasında e-Dönüşüm ve e-Devlet kapsamında Başbakanlık ve üç (3) Bakanlığın doğrudan sorumluluğu bulunduğu dolayısıyla da eşgüdümün sağlanmasında çeşitli sıkıntıların yaşandığı, bu dört kurum tarafından dağıtık olarak yürütülen çalışmaların ise 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için yeterli olamayacağı, 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için Bilgi Toplumu ve e-Dönüşüm çalışmalarının TEK KURUM koordinasyonunda yürütülmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, söz konusu toplantıda; Bilişim teknolojilerine yön veren küresel üreticilerin ve çalışanlarının; ülkemizde de çalışabilmeleri ve yatırım yapabilmeleri maksadıyla mevzuatın daha da kolay ve teşvik edici olması,  Dünyadaki teknolojik değişimin takibini yapacak, yeni meslekleri öngörecek ve standartlarını belirleyecek bir çatı organizasyonun oluşturulması,  Yaşam boyu öğrenme kapsamında “bilişim okuryazarlığı” konusunda ülke genelinde bir seferberliğin başlatılması, Türkiye’nin Sanayi 4.0’ı tetikleyen teknolojiler konusunda uygulamaya konacak mevzuatın kısa sürede yürürlüğe konması, Kişisel verilerin korunması ve ulusal bilgi güvenliği alanlarında hukuki altyapının tamamlanması, büyük e-Devlet projelerinin yurtdışına pazarlanması alanındaki eksikliklerin de üstesinden gelecek Mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve Bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağının güçlenebilmesi için kamu bilişim çalışanı özlük haklarının yeniden düzenlenmesi (bilişim uzmanlığı) konularının önemine vurgu yapılmıştır.

Kurultay kapsamında, “Genç Bilişimciler Kurultayı” nın 7.ncisi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.  TBD Genç İstanbul, TBD Genç İzmir, TBD Genç Antalya,  TBD Genç Eskişehir ve TBD Genç Erzurum  etkinliğe katılarak destek vermişlerdir.  Söz konusu etkinlikte her grup yaptıkları çalışmaları, hedeflerini diğer gruplarla ile paylaşmış ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. TBD Genç oluşumunun tüm Türkiye’ye yayılması için ilk adımlar atılmış ve gerekli planlamalar yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde tüm TBD Genç yapılanmalarının ortak hareket etmesi ve sağlam bir iletişim ağının oluşturulması kararı da alınmıştır.

Ayrıca, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Lise Robot takımı “Anatolian Eagles Boats” Genç Bilişimciler Kurultayına katılmış ve yaptıkları robot gösterileri tüm salonun ilgi odağı olmuştur.

Kurultay kapsamında “TBD 19. Bilim Kurgu Öykü Yarışması” nın ödül töreni gerçekleştirilmiştir. 1998 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürülen Bilim Kurgu Öykü Yarışmasına katılım bu yıl 228 katılımcı ile rekor seviye ulaşmıştır.  Bu yılki yarışmada birinciliği Funda Özlem Şeran’ ın yazdığı “Kapat-Aç” öyküsü, ikinciliği Nur İpek Önder Mert’in “İki Kızıl Yabani At”, üçüncülüğü Özgür Hünel’in “Çok Satan Kitaplar” öyküsü kazanmıştır.

Ayrıca Kurultay kapsamında iki gün boyunca paralel salonlarda “Akademik Bildiri Sunumları” gerçekleştirilmiştir. Yoğun katılımın olduğu akademik oturum salonlarında, Sağlık Bilişimi alanında beş (5) bildiri, E-Öğrenme/Eğitim alanında beş (5) bildiri, Nesnelerin İnterneti/Büyük Veri alanında altı (6) bildiri, Bilişim Sistemleri/E-Ticaret alanında beş (5) bildiri, E-Devlet/Bilişim Hukuku alanında dört (4) bildiri, Bilişim Sistemleri alanında dört (4) bildiri ve Yazılım Mühendisliği /Standartlar alanında beş (5) bildiri olmak üzere toplam otuzdört (34) akedemik bildirinin sunumu yapılmıştır.

Kurultay’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit ve gazi çocuklarının rehabilitasyonu ve yetkinliklerinin arttırılması amacıyla, mobil uygulama geliştirme (kod yazma eğitimi) atölyesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan başvurulara arasından seçilen 17 çocuğa MIT tarafından geliştirilen APP Inventor aracı kullanılarak kod yazma eğitimi verilmiştir. Eğitimi başarıyla tamamlayan 17 çocuğa eğitim sertifikaları ve çeşitli ödüller oldukça duygusal anların yaşandığı kapanış oturumunda verilmiştir.

2018 yılının “dijital ekonomi” yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle, TBD olarak 2018 yılında geleneksel etkinliklerimizin yanı sıra proje ve çözüm odaklı çalışmalara ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yoğunlaşmayı dolayısıyla da ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine katkı vermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda TBD olarak;

  1. Geleceği Şekillendirecek Olan Çocuklara Kodlama Eğitimi Verilmesi

8-14 yaşları arasında 20.000 çocuğa; dijital okuryazarlık, kodlama, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme ve web site geliştirme öğretilerek çocukların sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla kodlama eğitimi verilmesi,

  1. Siber Güvenlik Elemanlarına ait Ulusal Meslek Standardının Hazırlanması

Kamusal ve Sektörel SOME’ler başta olmak üzere bilişim ve siber güvenlik sektörlerinin siber güvenlik elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla MYK işbirliği ile Ulusal Meslek Standardı’nın hazırlanması,

  1. Ulusal Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi

Siber Güvenlik Eylem Planlarının etkin olarak uygulanması ve izlenebilmesi amacıyla ekosistemin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, Siber güvenlik ekosisteminin çerçevesinin oluşturulması ve yasal düzenlemelerin yapılması.

  1. Dijital olgunluk seviyesinin arttırılması

Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin arttırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması ve yasal çerçevenin oluşturulması ile dijital ekonominin büyütülmesi,

  1. nci Kalkınma Planına Hazırlıklarına Katkı Verilmesi ve Girdi Sağlanması

Türkiye’nin kalkınma vizyonunu gerçekleştirmeye katkı sağlayacak 11.nci Kalkınma Planının hazırlıklarının yapıldığı bu dönemde, bilişim sektörü başta olmak üzere diğer tüm sektörlerde ulusal kapasitenin arttırılmasına, rekabetçilik endeksinin yükseltilmesine dijital ekonominin büyütülmesine yönelik olarak uygulanması gereken dijital dönüşüm temel politika ve stratejilerinin belirlenmesi,

  1. ArGe ve teşvik mekanizmaların yeniden düzenlenmesi ve yasal çerçevenin oluşturulması

Mevcut Ar-Ge kapasitesinin ekonomik değere dönüştürülebilmesi amacıyla  ticarileştirme faaliyetlerine odaklanılması, İhracatımızda katma değeri yüksek olan bilişim teknolojileri ürün, hizmet ve yazılımlarının artırılabilmesi için ArGe ve teşvik mekanizmaların yeniden düzenlenmesi ve yasal çerçevenin oluşturulması,

çalışmalarına odaklanılması hedeflenmektedir.

Kurultayımız sonuç bildirgesinde yer almayan ancak TBD 2017 Değerlendirme Raporu’nda ayrıntılı bir şekilde gerekçeleriyle birlikte yer alan diğer hususlarda çalışmaların yapılması, ilerleme kaydedilmesi ve bütün bu çalışmalar sırasında başta Türkiye Bilişim Derneği olmak üzere Bilişim STK’ları ile işbirliği ve dayanışma içerisinde olunması temel beklentimizdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Bilişim Derneği

Yönetim Kurulu

23 Aralık 2017, Ankara

Web Analytics