TBD 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI
“BİLİŞİM 2017” BİLDİRİ ÇAĞRISI

ÇEVRİMİÇİ BİLDİRİ GÖNDERME SİTESİ

Türkiye Bilişim Derneği tarafından tüm bilişim paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilecek TBD 34. Ulusal Bilişim Kurultayı BİLİŞİM 2017, 20-21 Aralık 2017 “Bilişimle-Gelişim: Türkiye’de Dijital Dönüşüm” ana temasıyla Sheraton Otel, Ankara’da gerçekleştirilecektir. TBD 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda akademik ve teknoloji uygulama bildirilerinin sunulacağı oturumlar da düzenlenecektir. Akademik ya da teknoloji uygulama konularında sunulacak her bir bildiri için, toplam 20 dakika sunum yapılması planlanmıştır. Bildiri yazım ve sunum dili Türkçe ya da İngilizce olabilir. Kurultay’da yapılacak İngilizce sunumlarda simültane çeviri yapılmayacaktır. Bildirilerinizi aşağıdaki takvime göre çevrim-içi olarak Bildiri Gönderme linkinden bize ulaştırabilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ BİLDİRİ GÖNDERME : Bildiri başvuruları, çevrimiçi olarak ÇEVRİMİÇİ MAKALE YÖNETİMİ >>> https://easychair.org/conferences/?conf=bilisim2017 adresinden yapılmaktadır. Bildiri başvurularınızda bildirinin tam metnini göndermeniz beklenmektedir. Gönderilen bildiri başvuruları en az iki BİLİŞİM 2017 Bildiri Değerlendirme Kurul üyesi tarafından değerlendirilecek, kabul edilen bildiriler konu başlıklarına göre sınıflandırılarak sunulacaktır. Sunulmayan bildiriler Kurultay Bildiriler Kitabı’nda yer almayacaktır. Bildirilerin Örnek Bildiri Hazırlama Kılavuzu’nda yer alan formata göre hazırlanması gerekmektedir. İçerik uygunluğuna rağmen formata uygun olmayan bildiriler kabul edilmeyecektir. Gönderilecek bildirilere ilişkin öngörülen konu başlıklarının özellikle “BilişimleGelişim: Türkiye’de Dijital Dönüşüm” teması ya da Bilişimle ilgili aşağıdaki konu başlıklarından olması beklenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Bildirilerin Sisteme Yüklenmesi: 20 KASIM 2017 (Pazartesi)
 • Kabul Edilen Bildirilerin Yazarlarına Geri Bildirimi: 1 ARALIK 2017 (Cuma)
 • Düzeltilmiş Bildirilerin Son Halinin Sisteme Yüklenmesi: 7 ARALIK 2017 (Cuma)
 • Bildirilerin Kurultayda Sunulması: 20-21 ARALIK 2017 (Çarşamba, Perşembe)

TBD BİLİŞİM 2017 BİLDİRİ ÇAĞRISI (PDF)

MAKALE GÖNDERİMİ ve TELİF HAKKI DEVİR FORMU (PDF)

TBD BİLİŞİM 2017 Bildiri Gönderim Formatı (MS WORD)

TBD BİLİŞİM 2017 Bildiri Gönderim Formatı (PDF)

BİLDİRİ KONULARI

 • Güvenlik, güvenilirlik
 • Siber Milli Savunma
 • Siber Suçlar
 • Açık Veri
 • Bilgi Güvenliği
 • Kişisel Mahremiyet
 • Patent, Lisans ve Fikri Mülkiyet
 • Bilgisayar Oyunları
 • Bilişim Eğitimi
 • Bulut Bilişim
 • Büyük Veri Analitiği
 • Çevresel Etki
 • Çevrim-içi Suçlar
 • Bilişim ve Çocuk
 • E-devlet
 • Eğitim Sistemleri
 • Engelliler
 • E-Ticaret
 • Etik
 • Geleceğin Toplumları
 • İnternet
 • İletişim altyapısı
 • Bilişim ve Kadın
 • Kamu Hizmetleri
 • Kültür ve Sanatta Bilişim
 • Mikro ve Nano Teknolojiler
 • Mobil Uygulamalar
 • Nesnelerin İnterneti
 • Sağlık Bilişimi
 • Sayısal Okuryazarlık
 • Sosyal Medya
 • Standartlar
 • Tüketici Hakları
 • Ulaşım Sistemleri
 • Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri
 • Yeni Nesil Teknolojiler
 • Yerli Bilişim Endüstrisi
 • Yüksek Başarılı Hesaplama

 

TBD 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI “BİLİŞİM 2017” BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

BİLİŞİM 2017 BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU

 • Doç. Dr. Nergiz ÇAĞILTAY – Atılım Üniversitesi (Kurul Başkanı)
 • Dr. Adnan YAZICI – ODTÜ
 • Dr. Ali ARİFOĞLU – ODTÜ Enformatik Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ali YAZICI – Atılım Üniversitesi
 • Doç. Dr. Alp Özgün BÖRCEK – Gazi Üniversitesi
 • Y. Doç. Dr. Altan ÖZKIL – Atılım Üniversitesi
 • Y. Doç. Dr. Atila BOSTAN – Atılım Üniversitesi
 • Y. Doç. Dr. Çiğdem TURHAN – Atılım Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erdoğan DOĞDU – TOBB ETÜ
 • Doç. Dr. Erol ÖZÇELİK – Çankaya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK – Gazi Üniversitesi
 • Dr. Göknur Kaplan AKILLI – Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • Y.Doç.Dr. Göksel DURKAYA – Atılım Üniversitesi
 • Y. Doç. Dr. Gül TOKDEMİR – Çankaya Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Güler KALEM – Atılım Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hakan MARAŞ – Çankaya Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hasan ÇAKIR – Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan KARAL – Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan OĞUL – Başkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. İbrahim AKMAN – Atılım Üniversitesi
 • Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL – Gazi Üniversitesi
 • Dr. İlkay IŞIKAY – Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Önder EFE – Hacettepe Üniversitesi
 • Y. Doç. Dr. Memet ÜÇGÜL – Kırıkkale Üniversitesi
 • Y. Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ – Atılım Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat KOYUNCU – Atılım Üniversitesi
 • Y.Doç.Dr. Murat ÖZBAYOĞLU – TOBB ETÜ
 • Prof. Dr. Müslim BOZYİĞİT – Çankaya Üniversitesi
 • Dr. Nihat YURT – TODAİE
 • Dr. Ömer Faruk İSLİM – Ahi Evran Üniversitesi
 • Prof. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU – Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sinan KALKAN – ODTÜ
 • Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU – Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tolga Kurtuluş ÇAPIN – TED Üniversitesi
 • Prof. Dr. Türksel Kaya BENSGHİR – TODAİE
 • Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ – Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ziya AKTAŞ – Başkent Üniversitesi
 • Y.Doç. Dr. Ziya KARAKAYA – Atılım Üniversitesi
Web Analytics